| De Rekenkamer Amsterdam |

Luchtkwaliteit in AmsterdamLuchtvervuiling: het blijft een groot probleem voor de stad Amsterdam. De uitstoot van het verkeer en industrie vormen een bedreiging voor de gezondheid van de burgers. De Rekenkamer Amsterdam publiceerde, samen met de rekenkamers van Den Haag, Rotterdam en Utrecht, in juni 2011 een onderzoeksrapport naar het luchtkwaliteitsbeleid in de periode 2006-2010. De vraag was: in hoeverre leidt het beleid tot de beoogde resultaten - wordt de lucht wel echt schoner- en welke maatregelen werken wél en welke hebben géén effect? De uitkomsten van dit onderzoek vormt de leidraad van deze korte film. De film is bedoeld voor een eerste kennismaking met het onderwerp en het onderzoek van de Rekenkamer. De Rekenkamer komt tot de conclusie dat de gemeente Amsterdam de lucht in de stad niet zo schoon kan krijgen als dat van Europa zou moeten. En zeker niet zo schoon als dat voor de gezondheid van de burger het beste zou zijn. Als u het integrale rapport wilt lezen of geïnteresseerd bent naar de reactie van de gemeente op de bevindingen; surf dan naar de site van de rekenkamer.

Opdrachtgever : Rekenkamer Amsterdam
Verantwoordelijke bij de opdrachtgever: Jan de Ridder

Crew
Presentatie : Anic van Damme
Producent : Workstation
Regie & camera : John Twigt
Geluid & Motion Graphics: Huib J. Lirb, Dutch Indies

Vorige pagina